'ASVB is groot, maar tegelijkertijd klein en wendbaar in structuur. Het ontbreken van managementlagen maakt dat we snel kunnen beslissen en handelen. We dragen met raad, daad en tools bij aan het succes van de aangesloten ondernemingen, die op hun beurt bijdragen aan het rendement en de continuïteit van ASVB. We kennen geen gedwongen winkelnering binnen ons netwerk, maar vragen wel commitment van directies en ondernemers om niet alleen zichzelf, maar ook anderen in onze organisaties sterker te maken.'