03 LEERGANGEN
Leergangen worden, waar we dat met elkaar nodig vinden, ontwikkeld voor specifieke doelgroepen binnen ASVB. De Leergang Ondernemend Leiderschap is er daar eentje van. Een uitgebreid en druk bezocht leertraject voor talentvolle managers en professionals. Eigenaarschap tonen, hoe doe je dat? Leiderschap en ondernemerschap ontwikkelen, wat betekent dat? ASVB directeuren geven les, deelnemers lopen stage bij elkaar en kijken zo mee in elkaars keuken. Een slotopdracht en een terugkoppeling naar alle ASVB directeuren maken het programma compleet. Pittig maar inspirerend! 

De Leergang Ondernemend Potentieel is samen met de directeuren van de ASVB bedrijven speciaal ontwikkeld voor onze young professionals en is een mooie verkenningstocht naar wat je méér zou willen en kunnen binnen onze bedrijvengroep. Je ondernemend vermogen beter leren kennen, is het doel. De praktijk leert dat gedreven ASVB-ers elkaar heel veel te bieden hebben, juist omdat we vanuit zo veel invalshoeken zo veel verschillende markten en klantgroepen bedienen. In informele sfeer kun je met elkaar ervaringen uitwisselen, over projecten en business cases, maar óók op het persoonlijke vlak. Daar komen, zo is gebleken, niet alleen goede contacten maar vaak ook hechte relaties en zelfs vriendschappen uit voort. Mensen die je nog eens kunt bellen als je op zoek bent naar kennis of advies.