Jonathan Furst, CEO
Jonathan Furst
CEO
Michel Heideman, CFO
Stefan Govers
CFO

'Eén van de kerntaken van ASVB als netwerkorganisatie is het ontwikkelen van ondernemerschap, initiatief en (markt)leiderschap ten behoeve van groei en continuïteit op individueel en gezamenlijk niveau. We organiseren netwerkbijeenkomsten en ontwikkelprogramma’s en geven ruimte aan nieuwe 

initiatieven, ideeën, experimenten. Om ons netwerk uit te breiden zoeken we actief naar sterke meerwaardeproposities voor (niches in) bouw of vastgoed en vóóral: een zeer persoonlijke drive van de initiatiefnemer(s) om die proposities te vertalen naar zakelijk resultaat.'