ASVB waarden
Bij de selectie en verdere ontwikkeling van ondernemerschap varen we op een aantal waarden, die samen het ASVB-leiderschapskompas vormen. Hoge scores op de gekozen waarden zijn nodig om op het door ons gevraagde, hoge niveau te kunnen functioneren - en daar blij van te worden. Daarnaast besteden we aandacht aan de ontwikkeling van competenties zoals klantverwondering, realisatiekracht, resultaatoriëntatie en de verhouding tussen resultaat en potentieel.